Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2013

malaMii
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viapunktwidzenia punktwidzenia
malaMii
Jestem aspołeczna, niespójna. Pragnę czegoś jednocześnie nic nie robiąc w tym kierunku. taka postawa aż boli.
malaMii
2677 44fb 350
Reposted fromelfu88 elfu88 viawez-wyjdz wez-wyjdz
malaMii
malaMii

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaultrafioletowa ultrafioletowa
malaMii
ABRACADABRA!
nope. 
you're still a bitch.
Reposted fromdonu donu viaRedowskaa Redowskaa
malaMii
w życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym 'bywa'
— można.
malaMii
Śmiech to zdrowie.

Niekoniecznie psychiczne.
— powiedzenie
malaMii
Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie.
— Carlos Ruiz Zafón - Cień wiatru
Reposted fromcaataleya caataleya viaultrafioletowa ultrafioletowa
malaMii
Czasem wydaje mi się, że Cię spotykam. Tak autentycznie widzę w kimś innym Ciebie. I sama już nie wiem, czy naprawdę się z Tobą mijam...
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
malaMii
Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.
— Charles Bukowski
malaMii
6712 d4ce 350
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaCuukierek Cuukierek
malaMii
Potrzebuję zmian. Najlepiej dużych, spektakularnych i z fajerwerkami.
— malutkizaczarowanyswiat
Zamiast płakać śmiej się, chociaż i z własnej bezsilności.

June 01 2013

malaMii

Polska to kraj pięknych, silnych i zaradnych kobiet, i facetów, którzy wcale na nie nie zasługują.

— Jakub Żulczyk.
Reposted fromcarre carre viaseductively seductively
malaMii
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viaoceanstrat oceanstrat
malaMii
Nie wiem czy to ja stałam się bardziej nerwowa czy to ludziom odjebało.
— zimne-palce.blogspot.com
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaoceanstrat oceanstrat
malaMii
Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.
— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viaCuukierek Cuukierek
malaMii
7963 2a5d 350
Reposted fromNirvankaa Nirvankaa viaCuukierek Cuukierek

May 30 2013

malaMii
ja już nie mam przyjaciół.
Reposted fromawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl